strona główna | kontakt


 

Strona główna


O nas


Zakres działalności


Zespół badawczy


Zaplecze badawcze


Nasze doświadczenie


Dlaczego warto wybrać INDAGO?


Kontakt

         
Zespół badawczy    

Aleksandra Osip – Krystek
Dyrektor ds. badań jakościowych

Absolwentka socjologii i pracy socjalnej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Menadżerskiego
i Podyplomowych Studiów (Zarządzanie Kadrami – Wyższa Szkoła Bankowa).
Zajmuje się badaniami od 2000 roku. Pracując w różnych agencjach badawczych zrealizowała wiele projektów badawczych, głównie jakościowych. Poza moderowaniem grup fokusowych oraz przeprowadzaniem indywidualnych wywiadów pogłębionych specjalizuje się w technikach projekcyjnych, badaniach etnograficznych oraz mystery shopping (cykliczne projekty realizowane w całej Polsce).
Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Opinii i Rynku (PTBRiO).


Radosław Olejniczak
Dyrektor ds. badań ilościowych

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu, specjalizacja badanie rynku i opinii publicznej. Zajmuje się badaniami rynku od 1999 roku. Pracując dla różnych agencji badawczych zrealizował kilkaset projektów, głównie ilościowych. Autor szeregu raportów i analiz związanych z rynkiem FMCG publikowanych w czasopiśmie branżowym. Specjalizuje się w tematyce związanej z badaniami marki, komunikacji i reklamy, satysfakcji klientów oraz badaniach typu mystery shopping (cykliczne projekty realizowane na terenie całego kraju).
Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Opinii i Rynku (PTBRiO).